No products in the cart.

Ungdomsringen får ny næstformand

Henrik Hald Krog
Henrik Hald Krog
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Efter Sanne Thorvil (Pumpestationen, København) desværre måtte trække sig af personlige årsager, er Pia Villadsen (Fritidscentret Herningvej, Aalborg) blevet konstitueret som næstformand frem til næste kongres. »Jeg glæder mig til at være med til at spille klubberne gode«, siger hun.

P

ia Meidahl Lundholm Villadsen er til dagligt leder af Fritidscentret Herningvej i Aalborg og har desuden været tilknyttet Ungdomsringens regionale bestyrelse i Nordjylland i flere år.

Hun er uddannet pædagog med en overbygning i ledelse og har arbejdet med fritid og opsøgende arbejde i mere end 20år. Hun glæder sig til at komme i gang –

»Først og fremmest vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen for deres opbakning. Det bliver virkelig spændende at blive klogere på Ungdomsringen og være med til at forløse det store potentiale, foreningen har. Jeg brænder virkelig meget for klubområdet, og jeg ser frem til at bruge min store erfaring på landsplan«, siger den nye næstformand.

Vi er eksperter i at arbejde unge ind i gode veletablerede fællesskaber (...)

Et økonomisk perspektiv
I takt med, at kommunerne har svært ved at få budgetterne til at hænge sammen, bliver der desværre ofte sparet på klubområdet.  Senest, har det nye folkeskoleudspil også tilsidesat klubberne. Pia er opmærksom på problematikken og mener, at politikerne burde have de mere langsigtede briller på og lade klubberne løse nogle af de samfundsudfordringer, mange kommuner kæmper med.

»I min klub, arbejder vi med kontaktpersonordninger, dvs. vi får visiteret unge fra familiegruppen med forskellige behov eller udfordringer og som har brug for at blive en del af nogle sunde fællesskaber – og det er her klubberne virkelig kan noget særligt.

 »Vi er eksperter i at arbejde unge ind i gode veletablerede fællesskaber. Fællesskabet løfter simpelthen bare de unge. Og så vil jeg mene, at der er et økonomisk perspektiv for politikerne i at investere mere i klubbernes måde, at arbejde med forebyggelse på«, siger Pia Villadsen.

Jeg glæder mig til at være med til at spille klubberne gode og tale dem ind i aktuelle politiske dagsordener (...)

Spille klubberne gode
»I det hele taget handler det om, at vi skal blive bedre til at tale om klubbernes potentiale. Her kan en landsdækkende organisation som Ungdomsringen gøre en forskel. Ungdomsringens kompetenceudviklingsforløb, aktiviteter og politiske interessevaretagelse kan være med til af løfte klubberne i hele landet. Både i form af faglighed og synlighed.

 – Jeg glæder mig til at være med til at spille klubberne gode og tale dem ind i aktuelle politiske dagsordener, med trivselsdagsordenen og lovgivning som nogle af de største temaer i den kommende tid« siger den nye næstformand.

Herfra skal lyde et stort tillykke til Pia. Tag godt imod hende derude. Vi glæder os til samarbejdet.

 

På vegne af hovedbestyrelsen og sekretariatet

Henrik Hald Krog
Formand

Info + kontakt
Pia Villadsen tiltrådte som næstformand fredag d. 12. januar 2024. Hendes kandidatur løber frem til kongressen i november 2024. Hun kan kontaktes via Ungdomsringens sekretariatschef eller direkte på:

Birthe Navntoft
bna@ungdomsringen.dk

Pia Meidahl Lundholm Villadsen
pms-jv@aalborg.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social