No products in the cart.

Medlemsklubber bidrager til udvikling af materiale om digital adfærd i klubben

Martin Schouw
Martin Schouw
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Den digitale platform er ikke skabt med børn og unges bedste interesser for øje. Klubber kan spille en afgørende rolle i at sikre en god og tryg digital adfærd blandt de unge.

M

ere end 99 % af børn og unge i alderen 9 til 17 år er online på digitale medier, platforme og i spil. Halvdelen af børn i alderen 1 til 15 år deltager dagligt i online spil, og en fjerdedel af dem gør det i skolemiljøet eller i institutioner. Desuden har 99 % af de unge i alderen 12 til 18 år mindst én profil på en social medieplatform.

SoMe er ‘ Big Business’
Det er dog vigtigt at erkende, at de digitale platforme, de deltager i, ikke altid er skabt med børns bedste interesse for øje. Ofte fungerer de som arenaer, hvor deres opmærksomhed og data bliver solgt, og hvor negative sociale normer kan trives uden tilsyn.

(...) kun halvdelen af børnene i 4. og 7. klasse føler, at de voksne omkring dem viser interesse for deres online aktiviteter

Voksne kan spille en større rolle
All Right-projektet har til formål at fokusere på, hvordan voksne pædagoger og ansvarspersoner kan vejlede og støtte børn og unge i at udvikle de nødvendige færdigheder til at navigere i det digitale liv på en optimal måde.

Dette er af afgørende betydning, da kun halvdelen af børnene i 4. og 7. klasse føler, at de voksne omkring dem viser interesse for deres online aktiviteter.

Medlemsklubber bliver medafsender
Vi er i Ungdomsringen glade for at kunne skabe opmærksomhed om dette projekt samt medgive, at 28 af Ungdomsringens medlemsklubber er med om bord. Her er de med til at skabe brugbart materiale, som er målrettet digital adfærd.

Materialet er let tilgængeligt via forskellige e-læringsmaterialer og kan som udgangspunkt bruges af alle.

Prøv selv!
UNICEF’s Digitale Værksted tager dig fx gennem forskellige flows, som består af målinger, workshops, digitale moduler og forsøg.

Her inviteres du ind i et redskabsfokuseret arbejde med at fremme børn og unges rettigheder i din fritidsklub – uanset om du er pædagogisk personale, leder eller måske forælder. Din målgruppe bestemmer, hvilke flows der anbefales til netop dig.

Projektet er skabt af Unicef i samarbejde med Center for Digital Pædagogik og Esport Danmark. Projektet er støttet af TrygFonden.

Nysgerrig?
Har I spørgsmål til projektet eller er nysgerrig på, hvordan I som klub kan påvirke jeres børn og unge i en positiv retning?

I er altid velkommen til at række ud til mig på

T. mvs@ungdomsringen.dk

M. 3092 2164

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social