No products in the cart.

Høringssvar afsendt: Lovforslag giver det kommunale fritidsliv dårligere kår

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

I Ungdomsringen er vi meget bekymrede for de konsekvenser, som udkastet til ”Forlængelse af frihedsgrader” vil få for børn og unges muligheder for et godt og aktivt fritidsliv.

D

et fremgår meget præcist i det udkast, vi er blevet præsenteret for; der må ikke følge penge med fra den nedsatte skoletid over i fritidsdelen. Der er heller ikke anvist andre finansieringsmuligheder for kommunerne. Det forstår vi simpelhen ikke.

Fritidsområdet har haft momentum
Børne- og undervisningsministeren har ad flere omgange været ude og italesætte vigtigheden af de unges fritidstilbud. Fx i denne artikel i Foa eller interviewet i vores eget magasin Ungdomsringen.

Som vi ser det, kan indholdet af den nye lov få to konsekvenser. Den ene er, at fritidstilbuddet forringes, idet de eksisterende ressourcer skal fordeles over længere tid (smøres tyndt ud) eller, at de eksisterende fritidstilbud skæres i åbningstid.

Der er mange timer fra et barn i 4. klasse får fri fra skole lidt over middag, til forældrene kommer hjem (...)

Vi er i forvejen presset mange steder
Der er allerede i dag mange tilbud, der er så udvandede p.g.a. manglende ressourcer, at der ikke er mulighed for at tilbyde de unge, det de har behov for: Se undersøgelse fra EVA

I en tid, hvor flere og flere unge ser ud til at være udfordret på både trivsel og fællesskaber, mener vi, at det er meget bekymrende, at der ikke tænkes i børnenes og de unges hele liv.

Der er mange timer fra et barn i 4. klasse får fri fra skole lidt over middag, til forældrene kommer hjem sidst på eftermiddagen.

Det er rigtig ærgerligt, fordi vi ved, at børn og unge, der kommer i fritidstilbud er rigtig glade for det (...)

Nogen har slet ikke et tilbud
Der er i forvejen flere af landets kommuner, der slet ikke har fritidstilbud til de større børn og unge efter skoletid. Vi frygter, at der med dette lovforslag bliver endnu flere.

Det  er rigtig ærgerligt, fordi vi ved, at børn og unge, der kommer i fritidstilbud er rigtig glade for det, og oplever, at de får nogle gode og brugbare fællesskaber. Se undersøgelse i Københavns Kommune

I Ungdomsringen håber vi meget, at der enten vil ske en justering af lovteksten, så det ikke bliver børn og unges fritidsliv, der skal betale prisen for skolernes frihed, eller, at der sideløbende vil blive tilført andre ressourcer til fritidsområdet.

Høringssvar til ”Forlængelse af frihedsgrader” (Folkeskoleloven)
Læs høringssvaret i sin helhed på knappen herunder. Har I spørgsmål til lovforslaget eller høringssvar, er I som altid velkommen til at kontakte os.

M. bna@ungdomsringen.dk
T. 3092 2166.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social