No products in the cart.

B&U topmøde 2023: En del af løsningen på fællesskabskrisen findes i klubber og ungdomsskoler

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

I år havde Ungdomsringens valgt igen at have en stand på KLs B&U topmøde, og vi kunne ikke have valgt et mere passende tidspunkt. Ud over, at vi uddelte eksemplarer af vores nye magasin, og fik interesserede tilmeldt vores elektroniske nyhedsbrev, fik vi også en masse gode snakke med lokalpolitikere fra hele landet. Og en ting gik igen – fritidsområdet har momentum lige nu! Læs mine betragtninger fra topmødet nedenfor.

N

år børn og unge får fri fra skole, skal de gå i SFO og fritidsklub i stedet for at gå hjem”. Sådan sagde vores nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra den store scene på KLs børne- og ungetopmøde i Aalborg.

Thomas Gyldahl, KLs formand for for børne- og uddannelsesudvalget, havde selv kort forinden efterspurgt investeringer i fremtiden.

Begge udsagn blev ret sigende for topmødet, der i sin helhed pegede i retning af, at jeres kompetencer bliver en mere efterspurgt vare i fremtiden.

Der er politisk villighed til at få lavet nogle varige langsigtede løsninger på den fælleskabskrise, vi står i lige nu. Men flere lokalpolitikere skal nok have lidt hjælp til at kigge efter løsningerne i deres lokale klubber og ungdomsskole.   

Blandt dem var der generelt enighed om, at gode klub og ungdomsskoletilbud er en del af løsningen

Kommunale politikere efterspørger mere viden om fritids- og klubområdet
Der var mange mennesker forbi vores stand i løbet af de to dage. Flere var kommunalpolitikere, der kom fra kommuner, som enten var i gang eller gerne ville i gang med at opruste på fritidsbudsområdet.

Blandt dem var der generelt enighed om, at gode klub og ungdomsskoletilbud er en del af løsningen på den fællesskabskrise, Thomas Gyldahl snakkede om i indledningen. Men de savner og efterspørger viden om præcis det, området kan og står for.

Erfaringen siger os også, at den fritidspædagogiske faglighed, ikke er det, de lokale politikere ved mest om. Det skal vi sammen hjælpe dem med at blive klogere på.

Derfor en lille opfordring herfra - Inviter dem ud til jer og vis dem, hvad I laver

I kan det, de efterspørger!
Og det kan godt være, at det kræver, at vi sammen øver os i at sætte ord på, være stolte og synlige med de indsatser, der hver dag lykkes. Men faktum er, klubber og ungdomsskoler kan det, kommunalpolitikerne efterspørger.

Derfor en lille opfordring herfra – Inviter dem ud til jer og vis dem, hvad I laver. Byd dem ind i jeres faglige rum og overvejelser om, hvorfor I gør, som I gør. Og gør dem klogere på, hvorfor I fortjener en øget opmærksomhed og ressource-tilførsel netop nu.

Og så fortæl vidt og bredt om alt det gode trivselsarbejde I laver, og de sociale fællesskaber I understøtter.

Jeg er glad for, at flere får øjnene op for fritidsområdets styrker, og jeg glæder mig over, at flere har mod på at lytte til os og vores budskaber.

Tak for et godt topmøde!

På vegne af sekretariatet,

Birthe Navntoft
Sekretariatschef

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social