No products in the cart.

Pressemeddelse: Ungdomsringen skal have ny formand

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

E

fter fire år på posten som formand for Ungdomsringen har nuværende formand og folketingspolitiker Bjørn Brandenborg valgt ikke at genopstille.

”Det har været fire spændende og udviklende år, hvor jeg er glad for at kunne sige, at vi har fået skabt et langt større politisk fokus på, hvad fritidsområdet kan, når vi taler nogle af de store samfundsudfordringer som unges trivsel og flere i uddannelse.

Ungdomsringen er et godt sted, og jeg er stolt af de resultater, som vi sammen har opnået. Vi har fået opbygget et godt, politisk netværk, hvor politikere, ministerier og samarbejdsorganisationer i langt højere grad har fået øjnene op for den store faglige viden, som vores organisation indeholder.

Derudover har vi igen fået skabt et stabilt og driftssikkert sekretariat. Min egen tilværelse har også ændret sig meget. Udover at være blevet genvalgt til Folketinget i 2022 med dertil mere tidskrævende poster, er jeg sideløbende blevet far til to dejlige piger og flyttet tilbage til Svendborg.

Jeg har været rigtig glad for at være formand for Ungdomsringen, men nu er det tid til at give stafetten videre.”

Hovedbestyrelsen har ønske om at styrke sammenhængen mellem hovedbestyrelsens arbejde og vores medlemmer (...)

Mål om mere synlighed
Bjørn Brandenborgs meddelelse om ikke at genopstille har givet anledning til en række drøftelser i hovedbestyrelsen om, hvad der lige nu vil være det mest optimale for Ungdomsringen som organisation.

Der er over de senere år blevet opbygget et godt og solidt politisk netværk omkring Ungdomsringen, ligesom der i tiltagende grad er tætte samarbejder i gang med andre relevante organisationer på området.

Efter mange år med en siddende folketingspolitiker som formand, ønsker hovedbestyrelsen derfor at prøve en anden vej. Hovedbestyrelsen har ønske om at styrke sammenhængen mellem hovedbestyrelsens arbejde og vores medlemmer samt tilbyde organisationen en formand, der i det daglige i højere grad har mulighed for at engagere sig i organisationens udvikling og være en mere synlig formand for medlemmerne.

Der er derfor truffet beslutning om, at hovedbestyrelsens kandidat til formandsposten skal findes inden for egne rækker i medlemskredsen. Til kongressen 2023 vil hovedbestyrelsen derfor indstille nuværende næstformand Henrik Hald Krogh som formand for Ungdomsringen 2023-2025.

Den opgave er jeg klar til at påtage mig

Ny formandsprofil
Henrik udtaler: ”Der er al mulig grund til at takke Bjørn for hans indsats som formand for Ungdomsringen og ikke mindst vores gode samarbejde i både forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen. Når det er sagt, så ønsker hovedbestyrelsen – i forlængelse af Bjørns udmelding om at stoppe – en ny ledelsesmæssig organisering og en ny formandsprofil. Den opgave er jeg klar til at påtage mig. Jeg har siden 2017 haft opgaven som næstformand – i foreningsåret 2019 var jeg tilmed konstitueret formand – så jeg føler, jeg kender Ungdomsringens DNA, og jeg dermed kan være med til at indfri hovedbestyrelsens ønske om en endnu stærkere sammenhængskraft i organisationen.”

Hovedbestyrelsen kommer på den baggrund til at indstille til kongressen til november, at der fremadrettet kun vælges én næstformand

Forslag til formandsstruktur
Beslutningen om at indstille en kandidat fra medlemskredsen har supplerende givet anledning til drøftelser omkring behovet for to næstformænd. Når formanden er valgt blandt medlemmerne, vil der ikke være behov for to næstformand. Hovedbestyrelsen kommer på den baggrund til at indstille til kongressen til november, at der fremadrettet kun vælges én næstformand, såfremt formanden vælges blandt medlemmerne. Skulle der en gang i fremtiden igen være ønske om en formand udefra, kan der igen vælges to næstformænd.

På efterårets generalforsamlinger vil hovedbestyrelsens beslutning blive foldet yderligere ud over for foreningens medlemmer.

For spørgsmål vedr. sagen kan følgende to hovedbestyrelsesmedlemmer kontaktes:

Kim Ebbehøj
Formand for Ungdomsringens bestyrelse i Region Syddanmark
Tlf. 2790 6537,
M. kton@sonderborg.dk

Dennis Waldemar
Formand for Ungdomsringens bestyrelse i Region Hovedstaden
T. 2815 6488
M. dw@ungdomsringen.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social