No products in the cart.

Løsningen på unges stigende mistrivsel og snusforbrug gemmer sig måske i Island. Og så kan et større nordisk samarbejde være med til at styrke fritidsområdet lokalt i Danmark og i resten af Europa

Henrik Hald Krog
Henrik Hald Krog
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

I teksten nedenunder reflekterer Ungdomsringens næstformand over hovedbestyrelsens netop afsluttede studietur til Island.

D

et er rigtig godt, når hovedbestyrelsen en gang hvert andet år, drager ud i Europa for at møde ligesindede og hente inspiration hjem til vores daglige arbejde i Ungdomsringen. I en travl hverdag giver sådan en tur tid til fælles fordybelse og vi får mulighed for at fordybe os i nogle af de aktuelle udfordringer, vi står over for på fritidsområdet, og samtidig høre om andre landes erfaringer og tilgang til de samme udfordringer.

I år gik turen til Island. Et smukt land nordpå, hvor befolkningen på den ene side ligner os danskere, og så alligevel slet ikke gør det.

Det er på tide med et større nordisk samarbejde
Islændingene har – ligesom os – en stærk klub- og ungdomsklubtradition. Vi er begge små spillere i det store Europa, men det nordiske fritidsarbejde er internationalt anerkendt og noget der ofte fremhæves rundtomkring i de lande, vi i øvrigt samarbejder med.

Dog fremstår vi i Norden nogle gange mindre ensartet i europæisk sammenhæng, end vi selv synes, vi er.

Derfor var noget af det, vi drøftede med vores islandske søsterorganisation Samfés på vores tur til Island, hvordan vi sammen med de øvrige nordiske lande kan styrke hinanden ved at forme et tættere samarbejde og fremstå som en mere samlet enhed.

Det vil ikke alene give os mere international ballast til at løfte lokale problemstillinger på fritidsområdet i Danmark, men også gøre det nemmere at gå i dialog med resten af Europa som en samlet nordisk enhed.

Vi gik fra vores møder på Island med aftaler om snarest muligt at tale videre om, hvordan vi kan bruge hinanden mere i hverdagen og i særdeleshed politisk til at få vores respektive politikere i tale. Det var meget opløftende at tale med vores islandske kolleger, der over de senere år for alvor har fået sat fritids- og ungdomspædagogikken på dagsordenen, også nationalt.

Der kan vi lære noget
Anden halvdel af vores besøg gik med at kigge på de seneste resultater fra den islandske forebyggelsesmodel.

De sidste 20 år har Island knækket kurverne for de unges forbrug af alkohol, tobak og stoffer! I midten af 90’erne drak og røg de islandske unge som de danske gør i dag. I dag er der stort set ingen islandske unge, der ryger, og kun 5% af de 15-16årige har været fulde inden for den seneste måned.

Det kan virke lidt fremmed i en dansk kontekst med nogle af de mere vidtgående tiltag

Der bliver dog stadigvæk ved med at være udfordringer i Island. Ligesom i Danmark stiger unges forbrug af snus/nikotinposer og deres mental trivsel er også nedadgående.

Forskellen er dog, at hvor vi i Danmark måske har lidt svært ved finde metoder til og tro på, at kurven kan knækkes, så er de langt mere fortrøstningsfulde i Island. De har gjort det før, og tror på, at de kan gøre det igen. De skal bare have fundet de rette værktøjer i en stor værktøjskasse, de har udviklet på igennem 20 år.

Der er stor inspiration at hente i, hvordan forældre i højere grad er inddraget i fritidslivet

Det kan virke lidt fremmed i en dansk kontekst med nogle af de mere vidtgående tiltag, der er indført i Island for at komme de unges brug af alkohol, tobak og stoffer til livs, men samtidig må vi erkende, at deres indsats samlet set har virket. Derfor kan dele af den islandske model være et godt udgangspunkt, når vi diskuterer, hvordan vi kan blive endnu bedre til at løse de aktuelle udfordringer, vi står overfor i Danmark.

Mest spændende for os i Ungdomsringen er det naturligvis, hvor stor en rolle fritidslivet har spillet og fortsat spiller for unges fysiske og mentale sundhed i Island. Der er stor inspiration at hente i, hvordan forældre i højere grad er inddraget i fritidslivet og ikke mindst hvor tætte samarbejder, der er lokalt mellem alle aktører omkring de unge.

I hovedbestyrelsen kommer vi i hvert fald til at drøfte, hvordan vi kan blive mere aktive i at opbygge disse lokale samarbejder i Danmark og også, hvordan vi i Ungdomsringen i højere grad kan bakke op om de forskellige aktuelle forebyggelsesdagsordener.

Vil du vide mere?

Fem kommuner i Danmark arbejder lige nu sammen med Sundhedsstyrelsen på at afprøve dele af den islandske forebyggelsesmodel. Læs mere om det projekt og den islandske model nedenunder.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social