No products in the cart.

Ungdomspædagogisk faglighed og dens betydning for unges hverdags- og ungdomsliv

I

gennem knap seks år som udviklingskonsulent i Ungdomsringen er det kun blevet tydeligere for mig, hvor stor en betydning fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskoler kan have på unge menneskers ungdomsliv. Men kigger man på mængden af forskning på det fritids- og ungdomspædagogiske område, fremstår dette felt som et underrepræsenteret område – og særligt er ungdomspædagogisk faglighed og praksis i danske ungdomsklubber kun i ringe grad undersøgt videnskabeligt. Forskningen på området er til at overse, og ungdomspædagogikken som en selvstændig faglighed er ikke velbeskrevet.

Jeg ser selv rigtig meget frem til at præsentere resultater, analyser, tanker og meget andet løbende og håber at kunne bidrage med viden, der kan styrke den ungdomspædagogiske faglighed

Derfor er jeg enormt glad for at have fået muligheden for, i samarbejde mellem Aarhus Universitet (DPU) og Ungdomsringen, at bruge de næste tre år på et ph.d.-projekt, med det formål at udforske ungdomspædagogisk faglighed i ungdomsklubberne og dens betydning for unges hverdags- og ungdomsliv.

I løbet af de tre år er det intentionen at undersøge ungdomspædagogisk faglighed i tæt samarbejde med nogle udvalgte ungdomsklubber fordelt i hele landet, og igennem praksisforskning at skabe viden, der kan komme hele klubområdet til gode. I projektet forventer jeg at kunne fremlægge følgende analytiske nedslag:

1. Analyse af klubbernes samfundsmæssige bidrag som institutioner i velfærdssamfundet med fokus på ungdomspædagogikkens betydning for unges livsførelse.

2. Analyse af det pædagogiske personales arbejde med de unge, hvordan ungdomspædagogikken kommer til udtryk i praksis og adskiller sig fra andre af ungdomslivets arenaer.

3. Analyse af de unges erfaringer med en ungdomspædagogisk faglighed i klubber, og hvordan unges deltagelse i klubbernes fællesskaber støtter dem i deres hverdags- og ungdomsliv.

Ph.d.-projektet blev opstartet i efteråret 2021 og forventes afsluttet i efteråret 2024. Jeg ser selv rigtig meget frem til at præsentere resultater, analyser, tanker og meget andet løbende, og håber at kunne bidrage med viden, der kan styrke den ungdomspædagogiske faglighed – både i praksis, på pædagoguddannelsen og allervigtigst; for de unges skyld.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social