No products in the cart.

På vegne af sekretariatet: Tak for jeres kæmpe indsats!

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

E

ndelig kan vi i Ungdomsringen sige, at vi har haft et "normalt" år igen. Sådan er der sikkert også mange af jer, der tænker. Selvom verden stadig er påvirket af krigen i Ukraine, stigende priser, og vi her i Danmark har haft en lang valgkamp med lange regeringsforhandlinger, har vi trods alt ikke haft en pandemi, der konstant åndede os i nakken.

På Ungdomsringens sekretariat har vi nydt, at året igen har budt på mange gode og inspirerende oplevelser. Mange af dem sammen med jer ude i klubberne og ungdomsskolerne. Men det har også været et år, der på mange måder også har givet os stof til eftertanke på en række områder.

(Unge)demokratiet lever!
Først og fremmest har vi indset, at verden er en foranderlig størrelse, og at vi skal forsvare vores demokrati og rettigheder. Derfor har vi også været begejstrede for de mange unge, der deltog i vores demokraticamp i oktober. Og dem der gjorde årsmødet og kongressen i november på Hotel Legoland til en oplevelse af de helt store. Det er tydeligt, at de unge også forstår, at demokratiet er noget, vi skal kæmpe for sammen.

Det er vigtigt at belyse, at pædagogik, der udføres i klubber og ungdomsskoler, ikke kun handler om fritiden (...)

Samtidig har vi været glade for at deltage i Ungdomsringens aktiviteter og tale med medarbejdere og unge. Det har været fantastisk at se klubberne med fuld fart på aktiviteterne, se de unge mødes og især møde jer alle sammen – uanset om det er til aktiviteter, kurser eller webinarer.

Mere ungdomspædagogik i dansk politik
På den politiske front har vi i 2022 aktivt forsøgt at udvide begrebet fritidspædagogik til fritids- og ungdomspædagogik, fordi vi mener, det er vigtigt at belyse, at pædagogik, der udføres i klubber og ungdomsskoler, ikke kun handler om fritiden, men også om de særlige forhold, der gælder for unge.

Næste år genintroducerer vi et fysisk medlemsmagasin. Det bliver sendt ud til jer første gang i februar

Det har vi gjort i både det nationale partnerskab “Sammen om fritiden” under Børne- og Undervisningsministeriet og i følgegruppen for KLs partnerskab om kvalitet i SFO- og klubtilbud. Samtidig har vores ungeråd været ude og tale for lovpligtige kommunale ungeråd på lige fod med ældreråd. Hvorfor skal de ældre have mere ret til at blive hørt end de unge?

Vi oplever i stigende grad, at Ungdomsringen bliver hørt. Det forpligter.

Nyheder i 2023
Næste år genintroducerer vi et fysisk medlemsmagasin. Det bliver sendt ud til jer første gang i februar. Her kan I læse lidt om, hvordan det i 2023 blive muligt at deltage i en moduluddannelse for klubpersonale, tage et kursus i meningsdannelse og deltage i spændende aktiviteter for og med unge. Både de traditionelle, som I sikkert kender, men også nogle helt nye som f.eks. demokratiweekender for unge, der er politisk interesserede.

 

Vi har store forventninger til 2023 og glæder os til alt det, vi skal opleve og skabe sammen med jer.

På vegne af hele sekretariatet, vil vi gerne afslutningsvis ønske jer alle en rigtig dejlig jul og et lykkebringende nytår.

 

Birthe Navntoft, dec. 2023

Sekretariatschef

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social