No products in the cart.

Ny forskningsartikel: Hvilken betydning har den ungdomspædagogiske faglighed for unges hverdags- og ungdomsliv?

Christoffer Schultz
Christoffer Schultz
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Vores første forskningsartikel! Ja, det er vi altså lidt stolte af. Jeg har knoklet med den i mange måneder nu, så det er en fantastisk fornemmelse endelig at kunne dele den med jer. Det er samtidig de første resultater af det ph.d. -projekt, vi igangsatte i Ungdomsringens for præcis et år siden.

U

ndersøgelser viser, at den ungdomspædagogiske faglighed kan være udfordrende for praktikeren at sætte ord på. Det er måske i virkeligheden ikke så underligt. Klub- og ungdomsklubområdet er nemlig underrepræsenteret i dansk forskning og faglitteratur, og det er et problem.

En særlig faglighed
Ungdomspædagogikken kommer til at fremstå som en upåagtet faglighed, hvis vigtighed ofte overses. Det gør det svært at fastholde faglighedens værdi samt opnå samfundsmæssig anerkendelse for de pædagogiske opgaver, der varetages i landets ungdomsklubber.

Derfor er det min første artikels vigtigste intention at argumentere for nødvendigheden af, at udforske og italesætte ungdomspædagogisk faglighed som en særlig faglighed. En faglighed, der er baseret på et helhedsperspektiv på ungdommen og ungdommens særlige livsvilkår.

Dette teoretiske udgangspunkt sætter de unge og de unges livsbetingelser i centrum af det pædagogiske arbejde,

En særlig periode
Med afsæt i noget så højpandet som kulturhistorisk virksomhedsteori og kritisk psykologiske perspektiver viser artiklen, hvordan ungdomspædagogikken har en enestående mulighed for at støtte de unge i deres ungdomsliv på tværs af de forskellige fællesskaber og arenaer, de er virksomme i.

Dette teoretiske udgangspunkt sætter de unge og de unges livsbetingelser i centrum af det pædagogiske arbejde, og tager højde for ungdommen som en særlig periode i et menneskes liv.

Desuden tilbyder virksomhedsteorien et grundlag for at forstå unges ofte komplekse livssituation og hvordan denne situation eventuelt kan forandres i en positiv retning.

Det er spændende at være med til at sætte den ungdomspædagogiske faglighed på landkortet, og jeg glæder mig til at dele meget mere med jer, i løbet af de næste par år.

Hvis I har mod på det, kan den fulde artikel læses her

Tak for jeres tid!

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social