No products in the cart.

Budgetter 24′: Hørringssvar og appeller sendt til kommunerne!

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

På trods af et øget fokus på at forebygge unges mistrivsel og ensomhed, har flere kommuner i budgetterne for 2024 valgt at skære på fritidstilbuddene. På opfordring fra jer medlemmer, har vi brugt forskning til at tale fritidsområdets sag.

L

ukning af klubtilbud for elever i 4.-6. klasse, reducerede åbningstider i ungdomsklubber, sammenlægning af klubber og længere afstand for de unge til de kommunale fritidstilbud er bare noget af det, de kommunale budgetter for 24' lægger op til. Det er svært at forstå, når samfundet, eksperter og de unge selv skriger på flere opbyggelige fællesskaber, steder at være og muligheden for frirum.

Høringssvar og appeller til 13 kommuner
Det er også den vinkel, vi har valgt at anlægge på vores mange høringssvar og politiske appeller til kommunalbestyrelser og borgmestre rundt om i landet de seneste måneder.

Vi har fokuseret på at viderebringe en del af den viden, vi selv i Ungdomsringen bygger vores politiske kommunikation på.

Et eksempel er Vidensråd for Forebyggelse, som i deres forskning fremhæver to særlige indsatser, der forebygger mistrivsel og ensomhed.

(1) Den ene tilgang er at systematisk styrke børn og unges selvværd og tro på deres egne evner. Dette inkluderer deres evne til at håndtere daglige udfordringer, etablere positive sociale relationer og føle sig inkluderet i gruppen.

(2) Den anden er at styrke de positive aspekter af børn og unges personlige og sociale kompetencer i fællesskabet (frem for at fokusere på deres individuelle problemer).

 Vi peger på, at det jo netop er de to indsatser, klubber og ungdomsskoler arbejder med, som en del af jeres DNA.

Selvom budgetterne rundt om i kommunerne er landet, stopper vi naturligvis ikke arbejdet

Birthe Navntoft, sekretariatschef

Stærke klubber: Nøglen til at forebygge risikoadfærd blandt unge
Vi har også i vores svar henvist til to undersøgelser fra Danmarks Pædagogiske Universitet om risikoadfærd og relationer. Den første undersøgelse fokuserer på, at børn og unge i klubberne møder fagligt kompetente voksne, som skaber præstationsfremmende miljøer. Disse voksne er afgørende for at sikre, at fritids- og ungdomspædagogikken bidrager til trivsel samt brobygning til uddannelse og arbejdsliv.

I forlængelse heraf, at gode fritidsinstitutioner modvirker risikoadfærd, kriminalitet og radikalisering.

Unge finder tryghed og venner i klubberne.
Dernæst det senest offentliggjorte studie, hvor man har interviewet en stor gruppe børn og unge i klubber og herigennem viser, at de særligt fremhæver klubben som et afslappet sted at være, hvor de unge kan være sammen med deres venner og med pædagoger, der har tid til dem.

I form af deres tilgængelighed udgør pædagogerne en vigtig støttefigur, som børnene og de unge kan stole på og søge hjælp hos, hvis der opstår problemer med at finde ind i fællesskaberne.

Selvom budgetterne rundt om i kommunerne er landet, stopper vi naturligvis ikke arbejdet.

Vi fortsætter med at gå i dialog med de politiske beslutningstagere både lokalt og nationalt, og hvis I lokalt har brug for vores hjælp eller viden til lokale udfordringer, så er I altid velkomne til at tage fat i enten mig eller jeres regionskonsulent.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social