No products in the cart.

”Fællesskaber og hormoner i en stor pærevælling er noget af det fedeste, når man er ung”

Jane Mylenberg
Jane Mylenberg
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Ordene er SF-politikeren Charlotte Broman Mølbæks, og de faldt fra talerstolen i Fællessalen på Christiansborg den 11. april, hvor Ungdomsringens afholdt konference om, hvordan fritids- og ungdomspædagogikkens potentialer kan forløses på nye og bedre måder.

C

harlotte Broman Mølbæk voksede op i Randers, og tænker i dag tilbage på årene med ungdomslivet i klubben som helt særlige: ”højdepunktet i de år var hver torsdag, når vi skulle ned i ungdomsklubben, og vi skulle være sammen. Dengang lagde jeg ikke så meget mærke til de voksne, men i dag kan jeg se, at de skabte nogle helt fantastiske rammer for os, så vi kunne være sammen”. Ikke overraskende høstede SF-politikeren fra Randers et af dagens store bifald for det udsagn, for i salen sad bl.a. fritids- og ungdomspædagoger fra hele landet, som hver dag går på arbejde for at skabe samme rammer for nutidens unge.

Ungdoms- og fritidsområdet lider under manglende politisk opmærksomhed og prioritering

Charlotte Mølbæk (SF)

Savner politisk opmærksomhed

Når SF-politikeren ikke var i tvivl om, at hun som folketingspolitiker skulle være vært for Ungdomsringens konference, så skyldes det ikke alene politikerens egne oplevelser med klublivet som teenager. Det skyldes i lige så høj grad, at ungdoms- og fritidsområdet trænger til politisk bevågenhed.

”Ungdoms- og fritidsområdet lider under manglende politisk opmærksomhed og prioritering. Jeg har længe haft et frugtbart samarbejde med Ungdomsringen, og derfor var den en glæde for mig at kunne være vært ved konferencen, hvor flere af mine politikerekollegaer heldigvis også deltog og vi fik en god og levende debat”.

Rørende personlige historier

Charlotte Broman Mølbæk var særligt optaget af de perspektiver, som fire unge mennesker delte med salen.

”Deres personlige fortællinger bekræftede mig i, hvor vigtigt et arbejde der gøres ude i landets ungdoms- og fritidsklubber, når det handler om at inkludere unge mennesker i meningsgivende fællesskaber”.

Og politikeren er ikke i tvivl om, hvordan hun kan være med til at arbejde for at løfte området.

”De unge mennesker bad os om at se dem i øjnene. Som politiker skal jeg være med til at skabe rammer for, at de ønsker, de unge giver udtryk for, bliver imødekommet. Det arbejde vil jeg se frem til at løfte”, sagde Broman Mølbæk.

Særligt pointen om at se børns liv i institutioner som forbundne kar – fra vuggestue til ungdomsklub, synes jeg giver rigtig god mening

Charlotte Mølbæk (SF)

Fra vuggestue – ungdomsklub

På konferencen blev antologien ”Fritids- og ungdomspædagogik – en grundbog i fritids- og ungdomspædagogisk arbejde med større børn og unge” præsenteret. I en række artikler belyses emnet fra mange forskellige perspektiver. Der er tale om helt ny forskning på et område, som flere af de fremmødte politikere italesatte som underbelyst.

 

Charlotte Broman Mølbæk var glad for at blive præsenteret for de nye forskningsbårne indsigter, som bogens forfattere fortalte om på konferencen.

”Særligt pointen om at se børns liv i institutioner som forbundne kar – fra vuggestue til ungdomsklub, synes jeg giver rigtig god mening. Og så skal vi støtte pædagogerne, der hver dag arbejder med børnene og de unge, så de kan skabe de bedst tænkelige rammer for det levede liv og forpligtende fællesskaber. Det pædagogiske personale i fritids- og ungdomsklubber gør det rigtig godt, men vi skal alle være med til at sikre, at de får de bedst mulige vilkår for at udfolde deres faglighed”, siger Charlotte Broman Mølbæk, mens hun finder plads til antologien i sin taske. 

Fakta: Fagfællebedømt grundbog i fritids- og ungdomspædagogik

Bogen er bygget op af 14 fagfællebedømte enkeltstående kapitler, der kan læses uafhængigt af hinanden, men som tilsammen søger at skabe et grundigt indblik i større børn og unges liv og den pædagogiske praksis, der finder sted i og med afsæt i fritids- og ungdomsklubber.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social