No products in the cart.

Statusopdatering: Ny regering, nye kurser og nyt magasin!

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

H

er på sekretariatet er vi ligesom den nye regering atter trukket i arbejdstøjet. For mit eget vedkommende, startede jeg året ud med at nærlæse regeringsgrundlaget. Her skal man ikke lede længe for at finde noget om unge, trivsel, sociale fællesskaber og fritid.

Det er selvfølgelig virkelig gode nyheder! Regeringen og resten af omverdenen rækker ud efter jeres kompetencer. De ser jer som en del af arbejdet med at skabe flere gode sociale fællesskaber hos børn og unge, mere demokratisk dannelse og bedre trivsel i 2023.

Vi tør derfor godt drømme stort i 2023 om mulighederne for at få skabt mere opmærksomhed omkring alt det potentiale, klubber og ungdomsskoler rummer.

Det har allerede kastet et møde med ministeren af sig

Tre centrale budskaber i 2023
Helt overordnet går vi i 2023 i byen med tre budskaber:

 1. Investering i fællesskabet er en investering i fremtiden

 2. Brug klubber og ungdomsskoler strategisk i arbejdet med trivsel

 3. Kortere skoledage kræver et styrket fritidsliv

 

Dem har vi allerede haft lejlighed til at afprøve. Selvom året kun lige er skudt i gang, har vi haft travlt med at lave aftaler med de forskellige partiers børne- og uddannelsesordførere og ministeriet. Det har allerede kastet et møde med ministeren af sig.

På besøg hos en minister, der selv har gået i klub!
I starten af januar besøgte vi den nye Børne- og uddannelsesminister Mattias Tesfaye.

Til vores store glæde virker det til, at den nye minister kan se potentialet i den brede indsats. Selv bragte han klubber og ungdomsskoler på banen som en del af løsningen på den stigende mistrivsel, ensomhed og manglen på fysiske fællesskaber, der lige nu fylder på børne- og ungeområdet.

Det er dejligt, at ministeren også ser et stort potentiale i vores område. Derfor bliver en af de vigtigste opgaver det kommende år at holde forbindelsen varm til ministeriet.

I den forbindelse skal vi styrke både ministerens og ministeriets viden om alt det stærke trivselsarbejde, der finder sted i klubber og ungdomsskoler. Og så skal vi spille jer på banen i alle de sammenhænge, hvor der efterspørges viden, løsninger og samarbejdspartnere.

Kurset hedder ”Vi tager dig på ordet”, og starter op i marts. Så skynd jer ind og meld jer på!

Brug for jeres ekspertviden
Derfor fortsætter vi i 2023 med at give den fuld skrue med opbygningen af vores ungeengagement og ungeråd. Vi ser allerede nu konturerne af noget, som kan blive rigtig godt.

De af jeres unge, vi er i kontakt med, har lyst til både at blande sig i tilblivelsen af lokale og regionale aktiviteter og tage del i den nationale debat omkring unges fritidsliv. Det er så sejt!

Men for at vi kan komme helt ud over rampen med at fortælle de gode historier fra vores område, har vi brug også brug for jer klub- og ungdomsskolefolk!

Skal vi sammen lykkes med at løfte dagsordenen med klubber og ungdomsskoler som arena for arbejdet med bedre trivsel og flere fysiske fællesskaber, får vi brug for flere af jer medarbejdere og ledere i debatten. Det er jer, der skal fortælle historierne. Det giver bedst mening.

Vi tager dig på ordet!
Som et godt spark i den rigtige retning, har vi indgået en aftale med tænketanken Cevea om et kort, målrettet forløb, hvor I kan få redskaber og mod til at blande jer lokalt og/eller nationalt i debatten.

Kurset hedder ”Vi tager dig på ordet”, og starter op i marts. Så skynd jer ind og meld på!

Læs mere

Og om lidt vil I også efter en del års fravær modtage Ungdomsringens medlemsmagasin i et moderne og lækkert udtryk

Ny klubmoduluddannelse
Udover meningsdannerforløbet, vil jeg også gerne fremhæve genopstandelse af klubmoduluddannelsen. Efter flere års efterspørgsel har vi nu udviklet og offentliggjort et opdateret format for en uddannelse, primært målrettet ansatte i klubber og ungdomsskoler uden pædagogisk uddannelse.

På kurset vil man blive introduceret til fritids- og ungdomspædagogisk praksis, de digitale unge, unges trivsel og den pædagogiske konflikt. Første modul afvikles til februar, så det er bare om at komme ind og melde jer til.

Læs mere

 

Nyt fra sekretariatets maskinrummet
Sammen med kurserne for oven, kommer vi også til at tilbyde en bred vifte af forløb, workshops og kompetenceforløb. Vi har sammensat et stærkt konsulentteam, der sammen med jer glæder sig til at løfte den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed.

Og så fortsætter vi selvfølgelig ufortrødent med at arrangere en række af varierede aktiviteter og events og håber, at flere af jer vil bidrage til at udvikle og udvide vores aktivitetstilbud. Fx ved at søge Ungdomsringens lokale aktivitetspuljer.

 

Der er gang i rigtig mange ting i Ungdomsringen lige nu. Og om lidt vil I også efter en del års fravær modtage Ungdomsringens medlemsmagasin i et moderne og lækkert udtryk.

Sideløbende vil vi fortsat arbejde på at få sat i gang i de indsatser, vi har lovet hinanden i udviklingsplanen. Husk at I altid kan følge med i vores arbejde via hovedbestyrelsens referater og ved at læse nyhedsbrevet.

På vegne af et sekretariat fuld af energi og håb for fritidsområdet i 2023,

Rigtig godt nytår!

 

Birthe Navntoft
Sekretariatschef

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social