No products in the cart.

Konst. Ungerådsformand: Alle unge har ret til et kommunalt fritidstilbud!

Sarah Bak Jørgensen
Sarah Bak Jørgensen
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

P

å DUFs (Dansk Ungdoms Fællesråd) delegeret møde i år fik vi en positiv hovedrolle. Med opbakning fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU), FH Ungdom, Danske Børnefilmklubber (DaBuf) og Sind Ungdom, gik jeg på talerstolen og fremførte udtalelsen: ”Alle unges ret til kommunale fritidstilbud”. Et stort flertal valgte at bakke op om udtalelsen, der nu betyder, at DUF officielt mener, at:

 – Der skal være klub og ungdomsskoletilbud tilgængeligt for alle børn og unge op til 18 år

 – Nationale politikere skal gøres opmærksomme på det fundament, som de kommunale fritidstilbud kan være i en fremtidig national handleplan for børn og unges trivsel

 – Medarbejderne i de kommunale fritidstilbud skal have redskaber og værktøjer til at fremme trivsel og sociale fællesskaber samt forebygge og spotte mistrivslen, når den er opstået

Det er vigtigt, at der er gode klub og ungdomsskoletilbud – også fordi vi ved, at det kan være indgangen til det frivillige foreningsliv

Den sidste pind blev foreslået af Ventilen, Operation Dagsværk og Red Barnet Ungdom, og vedtaget af forsamlingen som del af den samlede vedtagelse.

Det er vi vildt stolte over! Når så mange bakker op om vores budskaber om, at de kommunale fritidstilbud er stærke arenaer for unges demokratiske engagement, og at klubber og ungdomsskoler er vigtige for at forebygge den stigende mistrivsel blandt os unge, kan man ikke andet end være glad.

Det er vigtigt, at der er gode klub og ungdomsskoletilbud – også fordi vi ved, at det kan være indgangen til det frivillige foreningsliv – men særligt fordi vi har brug for, at der er stabile og vedholdende tilbud. Også til de børn og unge, der ikke i perioder kan rummes i det frivillige foreningsliv.

I kan læse hele udtalelsen her

Tak for i år DUF!

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social