No products in the cart.

Et nyt omfattende forskningsprojekt kaster lys over, hvordan fritidspædagogik kan gøre en forskel ift. børn og unges trivsel. Rapporten præsenterer både de unges og pædagogernes perspektiver på, hvilken betydning fritidspædagoger, og de rum de skaber i fritidstilbuddene, har for børn og unges trivsel. Fritidspædagogerne fremhæves som eksperter i positive fællesskaber og som nogle der i høj grad formår at have både de kort- og langsigtede ”trivsels-briller” på.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social