No products in the cart.

Bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet er sammensat af fem regionale bestyrelser, en hovedbestyrelse og et formandskab. De fastsætter de strategiske rammer og sikre, at foreningen drives på en måde der er i tråd med vedtægterne og medlemmernes interesser. Som noget helt særligt hos os, kan unge stille op og få en plads i både bestyrelser og formandsskab på lige fod med voksne.

Formands​skabet

Formandsskabet vælges af medlemmerne på den årlige kongres og består af repræsentanter fra det danske fritidsliv. De varetager hovedbestyrelsens interesser i det daglige.

Formandsskabet vælges af medlemmerne på den årlige kongres og består af repræsentanter fra det danske fritidsliv. De varetager hovedbestyrelsens interesser i det daglige.

Næstformand

Sanne S. N. Thorvil

sanne@pumpestationen.dk

Næstformand

Henrik Hald Krog

hhk@ungdomsringen.dk

Ungerådsformand

Leonora Wurtz

Leonora.wurtz.boehm@gmail.com

Formand

Bjørn Brandenborg

ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Bestyrel​serne

Bestyrelsesarbejdet i Ungdomsringen er lokalt og nationalt forankret. Hver region har sin egen bestyrelse, der primært arbejder for at skabe et godt og sundt fritidsliv i deres nærområde. Hovedbestyrelsen består af regionsformændende samt to repræsentanter fra de forskellige regioner.

Bestyrelsesarbejdet i Ungdomsringen er lokalt og nationalt forankret. Hver region har sin egen bestyrelse, der primært arbejder for at skabe et godt og sundt fritidsliv i deres nærområde. Hovedbestyrelsen består af regionsformændende samt to repræsentanter fra de forskellige regioner.
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social