No products in the cart.

Bestyrelserne

Bestyrelsesarbejdet er sammensat af fem regionale bestyrelser, en hovedbestyrelse og et formandskab. De fastsætter de strategiske rammer og sikre, at foreningen drives på en måde der er i tråd med vedtægterne og medlemmernes interesser. Som noget helt særligt hos os, kan unge stille op og få en plads i både bestyrelser og formandsskab på lige fod med voksne.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social