Bestyrelsen

Hvem er vi?

Bestyrelsesarbejdet i Ungdomsringen er sammensat af fem regionale bestyrelser, en hovedbestyrelse og et formandskab.

De fastsætter de strategiske rammer og sikre, at foreningen drives på en måde der er i tråd med vedtægterne og medlemmernes interesser. Bestyrelserne mødes ca. syv gange om året og alle medlemmerne er frivillige. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på de årlige generalforsamlinger i regionerne og formandskabet vælges på kongressen.

Formandsskabet

Hovedbestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra det danske fritidsliv. I hovedbestyrelsen er valgt en formand, to næstformænd samt en ungerådsformand, der varetager bestyrelsens interesser i det daglige.

Næstformand

Jakob Vendelbo Kristensen

jvk@viborg.dk

Næstformand

Henrik Hald Krog

hhk@ungdomsringen.dk

Ungerådsformand

Julie Seneca Nielsen

juliescnielsen@gmail.com

Formand

Bjørn Brandenborg

ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Bestyrelserne

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
X
X
X