No products in the cart.

V i kan ikke får armene ned over, at Statens kunstfond har valgt at bevilge 1 mio. kr. til Musikstarter i 2022! Det kommer bl.a. til at betyde: Et kærkomment boost til eksisterende camps, nye camps, mere sammenhæng i vores Musik-årshjul og meget mere! Coronaspøgelset spiller også musikLigesom andre fællesskaber, der er baseret på det […]

Ph.d.-projektet blev opstartet i efteråret 2021 og forventes afsluttet i efteråret 2024. Jeg ser selv rigtig meget frem til at præsentere resultater, analyser, tanker og meget andet løbende, og håber at kunne bidrage med viden, der kan styrke den ungdomspædagogiske faglighed – både i praksis, på pædagoguddannelsen og allervigtigst; for de unges skyld.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social