No products in the cart.

Sundhedsstyrelsen: Fem afgørende “ingredienser” for trivsel i ungdomsfællesskaber

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

S

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, der tager udgangspunkt i al tilgængelig forskning og viden om mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskaber for unge. Rapporten viser, at deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber er positivt for både sundhed og trivsel.

Men hvad skal der være til stede for, at trivslen påvirkes positivt i et fællesskab? Sundhedsstyrelsen har fundet frem til fem afgørende "ingredienser" der kan øge trivslen hos unge i et fritidsfællesskab.

Social forbundethed
Venskaber, sammenhold og positive sociale relationer mellem de unge og de voksne, der er en del af fritidsfællesskabet, er afgørende for at skabe trivsel.

Udvikling af kompetencer
Det er vigtigt at skubbe sine grænser og blive bedre til noget. I kreative fællesskaber udvikler unge selvtillid, hvilket fremmer trivslen.

Ingredienserne er samlet set opskriften på en god ungdomsklub/ungdomsskole

Udvikling af selvtillid
I kreative fællesskaber kan udvikling af selvtillid være en særlig positiv effekt på trivsel hos unge.

Tryghed og tillid
Hvis de unge oplever fællesskabet som trygt og tillidsfuldt og et sted, hvor man “kan være sig selv”, øges trivslen.

Ingredienserne er samlet set opskriften på en god ungdomsklub/ungdomsskole, og bekræfter os i, at netop klubber og ungdomsskoler er et af svarene på, hvordan vi får de unge i trivsel. For hvor ingredienserne i undersøgelsen ofte findes enkelt- eller parvis i de undersøgte fællesskaber, så findes alle fem ofte samlet i én klub.

Fakta
Rapporten henvender sig til foreninger, kommuner, organisationer og andre, som arbejder for at understøtte unges trivsel i organiserede fritidsfællesskaber. 
Litteraturgennemgangen er gennemført for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social