No products in the cart.

Nye tal: Unge der går i klub har det bedre

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Vi har fået lov til at gå lidt bagom tallene i den seneste Ungeprofilundersøgelse fra 2021 og fundet nogle spændende tendenser, der er ret så relevante for klubber og politiske beslutningstagere.

D

et er selvfølgelig vigtigt at sige, at der er tale om tendenser og ikke fasttømrede sandheder. Det vil kræve en langt større og mere omfattende undersøgelse at konkludere noget på de emner, vi tager fat i her.
Men vi får nogle spændende indikationer, der godt kan føjes til den historie, vi fortæller de unge og deres forældre, og den vi fortæller til beslutningstagerne i kommuner og på Christiansborg.

Børn og unge der går i klub trives bedre
Hver eneste dag oplever I direkte på de unge, hvordan I er med til at gøre en forskel. Den oplevelse bakkes op af kvalitative studier. Kigger vi på tallene fra ungeprofilundersøgelsen, er der også en tendens til, at de unge, der går i klub, svarer mere positivt på, hvordan de har det, end den samlede gruppe unge gør. Det kan selvfølgelig skyldes mange ting, men nogle af svarene kan måske findes i de næste to tendenser.


Børn og unge, der går i klub går til flere aktiviteter og har generelt flere relationer
Vi hører indimellem historien om, at det for mange børn og unge er et enten/eller, om de går i klub eller til andre aktiviteter. Kigger vi på tallene fra Ungeprofilundersøgelsen, kunne det se ud til, at det er lidt mere
nuanceret end som så. Her ser tendensen nemlig ud til at være, at de børn og unge, der går i klub, også går mere til sport, oftere har et fritidsjob og er mere sammen med deres venner end den samlede gruppe. Derfor er det måske heller ikke så underligt, at de unge også får lettere ved at finde nogen at snakke med om svære emner, når de går i klub. 

Hver eneste dag oplever I direkte på de unge, hvordan I er med til at gøre en forskel. Den oplevelse bakkes op af kvalitative studier.

Børn og unge, der går i klub eller ungdomsskole har flere at tale med om de svære ting
Vi fremhæver ofte, at børn og unge får lettere adgang til voksne, de kan tale med, når de går i klub. Det er der ingen grund til at betvivle. Det kan være lettere for mange unge at starte en svær samtale med en professionel voksen, frem for dem derhjemme. Dog er det interessant, at det i undersøgelsen tegner et billede af, at de unge, der går i klub, i højere grad end den samlede gruppe har nogen jævnaldrende at tale med, når noget er svært.

Fakta
Ungeprofilundersøgelsen gennemføres hvert år i de danske udskolingsklasser (7.-9.). Den er udarbejdet af Børn- og ungeliv og anvendes af kommunerne. Kommunerne bestemmer selv, hvilke dele af undersøgelsen, de vil have med. I 2021-udgaven svarede ca. 35.000 unge på spørgsmålene, der primært kredser sig om
trivsel og de unges skole- og fritidsliv. Ungdomsringen har fået lov til at tage et kig på den gruppe, der har svaret ja til, at de går i klub.

De tre tendenser er bare endnu en grund til, at vi får sat mere fokus på dokumentation af klubber og ungdomsskolernes betydning i de unges liv. For der er noget at hente i den dokumentation. Ikke bare for os, der beskæftiger sig med området hver dag, men også for dem, der endnu ikke har fået øjnene op for alt det gode, klubber og ungdomsskoler kan bidrage med.

Det er ikke bare noget, vi siger!
Har du spørgsmål til de tal, vi har brugt eller andet vedrørende undersøgelsen, er I altid velkommen til at
kontakte mig.

Birthe Navntoft
Sekretariatschef
M. bna@ungdomsringen.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social