No products in the cart.

Ny undersøgelse: Bliv klogere på børn og unges brug af skærme

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Brug af skærme og især mobiltelefoner har præget diskussionen om børn og unges fritid. Vi bliver ofte spurgt af medier, politikere og embedsfolk, hvordan klubber og ungdomsskoler forholder sig til debatten. For at kunne svare ordentligt på det, har vi brug for jeres hjælp.

V

i hører om klubber, der fjerner skærme fuldstændigt, altså både mobiler og computere. Samtidig er der klubber, der integrerer de unges mobilbrug på en pædagogisk måde med klubbens øvrige aktiviteter.

Skærme mig her, skærme mig der?
Uanset om I har taget stilling til skærme i jeres klub eller ej, oplever vi, at det er et emne mange fritids- og ungdomspædagoger har en holdning til. Det kan udløse livlige debatter på de sociale medier, og vi bliver jævnligt præsenteret for faglige argumenter for og imod.

Vi vil vildt gerne blive klogere på brugen af mobiltelefoner i klubmiljøet, og derfor har vi brug for jeres hjælp.

Efter indsamling af data analyserer vi resultaterne og udarbejder en rapport. Den får I selvfølgelig adgang til

Birthe Navntoft, sekretariatschef

Hvad vi gerne vil vide

Vi vil meget gerne høre om jeres erfaringer, udfordringer og succeser.

Formålet er ikke at identificere én “rigtig” tilgang, men at anerkende mangfoldigheden af metoder og perspektiver, så vi kan inspirere og blive klogere på hinanden.

Sådan gør du

Det tager max 10 minutter at besvare undersøgelsen, der består af 10 korte spørgsmål. Jeres besvarelser bliver selvfølgelig behandlet fortroligt, og al data blive anonymiseret og kun brugt til analytiske formål i Ungdomsringen.

Hvad sker der bagefter?

Efter indsamling af data analyserer vi resultaterne og udarbejder en rapport. Den får I selvfølgelig adgang til. Målet er at skabe en konstruktiv og faglig dialog og inspirere til, at en evt. politik i jeres organisation gennemføres på et så oplyst grundlag som muligt.

Din deltagelse betyder noget!

Ved at besvare spørgsmålene i denne, bidrager I til en bredere forståelse af, hvordan klubber på tværs af landet håndterer mobiltelefonbrug blandt børn og unge. Vi kan ikke skabe et retvisende billede uden jeres erfaringer og uvurderlige indblik.

Tusind tak for jeres hjælp!

Deltag
Jeres besvarelser bliver selvfølgelig behandlet fortroligt, og al data blive anonymiseret og kun brugt til analytiske formål i Ungdomsringen.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social