No products in the cart.

Demokratisk festdag for ungdommen – skal I med?

Elisabeth Knuth
Elisabeth Knuth
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Vil dine unge være vores repræsentanter til DUF’s delegeretmøde? Vi står klar til at guide jeres unge på dagen, sådan at de føler sig klædt på til at tage store beslutninger for Danmarks ungdom!

V

ær med til at sætte retningen for ungdomsorganisationer og -politik i Danmark de næste to år. Ungdomsringen er en del af DUF, som er en paraply- og interesseorganisation for 80 børne- og ungdomsorganisationer. Dét, som forener os medlemsorganisationer er, at vi alle arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet.

En demokratisk festdag
Lørdag den 3. december 2022 samles vi 300 repræsentanter fra DUF’s medlemsorganisationer til DUF’s årlige generalforsamling kaldet ”Delegeret møde” – det bliver en kæmpe demokratisk festdag, fyldt med unge engagerede mennesker, som brænder for at gøre en forskel for andre unge!

Fra Ungdomsringen har vi ret til at sende 12 delegerede medlemmer afsted, som både har tale- og stemmeret, samt to observatører, som har taleret men ikke stemmeret. Den her gruppe på 14 mennesker fra Ungdomsringen, kalder vi vores ”delegation”, og det er jer, som er vores stemme ind i det store demokratiske fællesskab.

Ungdomsringen dækker delegeredes og observatørernes omkostninger til transport, forplejning og overnatning

Kontaktperson i Ungdomsringen vedrørende vores delegation til mødet er Elisabeth, som også vil deltage på selve dagen. Elisabeth vil stå klar til at svare på spørgsmål, og vil samle delegationen om formiddagen til en snak om vores holdninger til de forskellige debatemner og forslag. I år er temaet ”trivsel” – så meld jer på banen, hvis det er et emne I særlig brænder for!

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er d. 15. november 2022. Kontakt Elisabeth, hvis jeres unge eller du har lyst til at deltage på Ungdomsringens vegne. Hvis der er flere end 14 som melder sig, vil unge have førsteret til de delegerede pladser samt observatør pladser.

Der er mulighed for at overnatte på Nyborg Strand, og Ungdomsringen dækker delegeredes og observatørernes omkostninger til transport, forplejning og overnatning.

I kan læse meget mere om arrangementet på linket nedenunder. 

Om Elisabeth

Elisabeth er projektleder for ungeengagement i Ungdomsringen. Hun er cand.scient.pol. (‘Statskundskaber’ i folkemunde) og har erfaring indenfor strategisk interessevaretagelse og politisk kommunikation, samt praktisk erfaring med inddragelse og udvikling af unge indenfor bl.a. spejderbevægelsen.

Kontakt
T. 3092 2172
M. ekn@ungdomsringen.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social