No products in the cart.

Lærer-pædagog samarbejdet: En styrke for børns læring og trivsel

Jimmy Thornvig Knudsen
Jimmy Thornvig Knudsen
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

L

ærer-pædagog samarbejde er en vigtig faktor for at opnå en optimal dagligdag for børn og unge i daginstitutioner og på fritidsområdet. Samarbejdet bidrager til den fælles kerneopgave, som centreres omkring børnenes hverdag, læring og trivsel.

På Tjørring SFO har man lagt stor vægt på lærer-pædagog samarbejdet i mange år, hvilket har været med til at styrke børnenes læring og trivsel. Læs skolepædagogens beskrivelse af, hvordan de har optimeret samarbejdet nedenfor.

Pssst. Kunne jeres samarbejde med skolen bruge et eftersyn? Så hop ind på vores kompetenceforløb her:

Værdifulde frikvarterer
På Tjørring Skole SFO samarbejder lærere og pædagoger om at give børnene værdifulde frikvarterer. Det prioriteres at have tilsynsvagter, som observerer og konflikthåndterer med børnene, og igangsættere, som sørger for, at børnene har legemuligheder og inkluderer børn, der mangler legefællesskaber. Pædagogerne sætter også lege og aktiviteter i gang med børnene, noget der kaldes pulsen-op.

(...) Mulighed for at inkludere pædagogernes kompetencer i undervisningen

Værdien af respekt og tillid
I samarbejdet mellem lærere og pædagoger er der fokus på gensidig respekt, tillid og evnen til at udtrykke sig, være kritisk og kunne være enige og uenige. Alt dette arbejdes der med på Tjørring Skole SFO gennem lærer-pædagog teammøder, temaaftener og den daglige kommunikation ved overlevering fra skole til SFO.

Inklusion og tilpasning
Lærer-pædagog samarbejdet på Tjørring Skole SFO giver mulighed for at inkludere pædagogernes kompetencer i undervisningen, hvilket skaber bedre forudsætninger for tilpasning og differentiering i undervisningen. Det betyder, at børnene får mulighed for at lære og trives på deres egne præmisser.

Fælles mål og resultater
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger på Tjørring Skole SFO resulterer i fælles mål og resultater, som styrker børnenes læring og trivsel. Kommunikation og samarbejde er nøglen til at opnå en optimal dagligdag for børnene og give dem de bedste forudsætninger for deres fremtid.

Medlemsklub fakta
På Tjørring Skoles Sfo er der mangfoldige muligheder for aktivitet. Sfo’en ligger i samme hus som Tjørring Skole, en børnehave og en vuggestue. Alle bor i hver deres fløj, og udgør tilsammen ‘Stjernen’ som huset i daglig tale tager navn efter.

Tilbud om aktiviteter spænder bredt. Lige fra det kreative værksted, bålmad, hallen og inde -og udeaktiviteter. Stedet ligger tæt på Holing Sø, som Sfo’en af og til udnytter til kajaksejlads og vandsport.

Mulighederne er mange, med hvilke Sfo’en ønsker at inspirere og motivere til en varieret og aktiv hverdag efter børnenes ønsker og behov.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social