No products in the cart.

Ny intern undersøgelse: Unge vil gerne involveres

Mattias Matin Khorooshi
Mattias Matin Khorooshi
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

U

ngdomsringens udsendte Mattias Khorooshi stillede de unge en række spørgsmål på kongressen i 2022. Hvad skal der f.eks. til for, at det bliver federe, at være ung i Danmark? Hvordan kan de voksne hjælpe til med det? Hele 77 unge deltog i rundspørgen. Læs hvad de svarede nedenfor.

Politisk inddragelse er vigtig for unge
Derudover tegner der sig et billede af en masse unge, der gerne vil høres og som gerne vil inddrages i politiske beslutninger. De unge er klar over, hvad de ønsker, og ved hvad der skal til for at gøre Danmark et federe sted at være ung. En ung på 14 år siger: ”Skolerne mangler elevinddragelse, varieret og aktiv undervisning. Det skal være federe at være ung, og have lyst til en uddannelse”.

Generelt at være på ture der ryster sammen og skaber minder med nogle, man ikke kendte før

Ture ud af huset er et hit!
Ungdomsringens events, og især events der tager plads udenfor klubbernes vægge, viser sig også at være et hit blandt unge, da disse er med til at forstærke sociale relationer mellem de unge mennesker. Faktisk svarede over halvdelen af de unge, at events ude af huset var det fedeste de havde oplevet i forbindelse med deres ungdomsskole. Et eksempel på dette er: ”Generelt at være på ture der ryster sammen og skaber minder med nogle, man ikke kendte før”-17 år.

Sådan bliver det federe at være ung
Med hensyn til andet spørgsmål, om, hvad der skal til for at gøre det federe at være ung i Danmark, er det relevant at fremhæve to ting. For det første udtrykker de unge, at de ønsker at inddrages politisk og blive hørt f.eks. som her, hvor en ung på 14 siger” Vi skal lyttes mere til og ikke blive set lige så meget ned på, bare fordi vi er unge”.

Klubpædagogerne er altså med til at danne unge mennesker som har politisk selvtillid, og som er ivrige efter at blive hørt og inddraget. Til første spørgsmål, om hvad der var det fedeste de unge havde oplevet i forbindelse med deres klub eller ungdomsklub, fik vi et svar der lød: ”Da jeg blev inddraget i ungerådet af min klub”- 14 år.

Skabe en endnu stærkere kultur for ungeinddragelse i Ungdomsringen.

Hvad skal der ske fremover?
På baggrund af vores rundspørge tegner der sig et billede af, at vores unge medlemmer rigtig gerne vil inddrages og lyttes mere til.

I udviklingsplanen for 2022-2025, som blev vedtaget på kongressen 2022, er der et helt afsnit, som udelukkende handler om initiativer, der skal iværksættes for at skabe en endnu stærkere kultur for ungeinddragelse i Ungdomsringen.

Derfor er vi rigtig glade for, at de unge har klare og tydelige holdninger, og er ivrige efter at deltage i beslutningsprocesser.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social