No products in the cart.

Børns perspektiver på organiseringer af overgangen mellem sfo og klub

ons27sep09:30ons11:30Børns perspektiver på organiseringer af overgangen mellem sfo og klub

Info

Kom med til et fagligt oplæg med Sofie Sauzet fra Københavns Professionshøjskole!
Vi byder traditionen tro på kaffe og crossainter 🥐☕

Beskrivelse
Overgangen fra SFO til klub, indskoling til mellemtrin, markerer en fase, der består af flere sociale, faglige og organisatoriske forandringer, som sætter børn på arbejde.
Børnene får nye fag, flere undervisningstimer, nye lærere og øgede frihedsgrader i overgangen til klub.
I perioden peges der i forskningen i øvrigt på en acceleration af mobning og skoleskift i denne periode. For pædagoger betyder overgangene mindre kontakt med børnene i skoletiden, da der er ansat færre pædagoger i mellemtrinnet.
Desuden er der færre børn indskrevet i klubberne, end i SFO. I 3. klasse er 78,5% af skolens børn indskrevet i et fritidstilbud, men dette tal falder til 46% i 4. klasse.
I perioden samler der sig således en række forhold, der set fra et børneperspektiv, kalder på et pædagogisk fokus. I oplægget anskueliggøres det at blive ”mellemtrins og klubbarn” set fra børnenes perspektiv, hvor øgede frihedsgrader og krav, accelererer et gryende ungdomsliv.
På oplægsdagen foreslås det, at vi gør os nysgerrige overfor børns tøven i disse overgange, idet forskellige måder at tøve på, kan forstås som børns uudtalte kritik af de organiseringer, der betinger deres hverdagsliv og kan producere udsathed.

Læs mere

Tidspunkt

(Onsdag) 09:30 - 11:30(GMT+02:00)

Lokation

Klub Tempeltræet

Fuglevangsvej 8A, 1962 Frederiksberg C

Other Events

Get Directions

Køb billet her

Tickets are not available for sale any more for this event!

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social