No products in the cart.

At lede opad – hvorfor er det vigtigt?

Thit Høngsmark Grinderslev
Thit Høngsmark Grinderslev
Vi holder dig opdateret

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Ledelse opad er en vigtig del af ledelsesarbejdet, som desværre ofte bliver overset. Fokus på personaleledelse, faglig ledelse og den daglige drift fylder typisk mere i beskrivelsen af en offentlig leder.

Men en leder, der også er dygtig til at lede opad, kan skabe bedre rammer og arbejdsbetingelser for medarbejderne, samt mere motivation og arbejdsglæde i personalegruppen.

O

ffentlige ledere er ofte meget erfarne og dygtige til at oversætte og omsætte ovenfra kommende planer, strategier og politikker til daglig praksis. Også selvom, at de strategier ikke nødvendigvis opleves som meningsfulde eller relevante.

Følgeskab og engament i personalegruppen
Men en leder der også er dygtig til at ”lede opad”, kan ikke bare påvirke indholdet i de strategier, der senere skal implementeres i dagligdagens praksis. Hun kan også skabe følgeskab og engagement i personalegruppen, når det er tydeligt, at hun forstår personalegruppens arbejdsbetingelser, værdier og faglighed og tydeliggør disse længere oppe i systemet.

Hvis man som leder er god til at lede opad, kan det altså både skabe bedre rammer og arbejdsbetingelser for at udføre arbejdet i bedst mulige kvalitet og samtidig skabe motivation og arbejdsglæde i personalegruppen. Alt sammen i sidste ende til glæde for børn og unges fritidsliv.

(gen)skabe mulighederne for et rigt og udviklende fritidsliv for endnu flere unge

Særligt vigtigt i øjeblikket
På det fritids- og ungdomspædagogiske område er der lige nu særlig grund til at udøve ledelse op og ud i det omgivende samfund. Men en tilbagerulning af skolereformens lange skemadage i mange kommuner, er der igen mere plads til de unges fritidsliv. Samtidig peger tal fra ungeprofilundersøgelsen på, at unge der går i klub er i bedre trivsel end gennemsnittet af de unge.

Som leder på det fritids- og ungdomspædagogiske område er det derfor vigtigt at fortælle højere oppe i systemerne, hvad der er behov for både økonomisk og fagligt, for at kunne (gen)skabe mulighederne for et rigt og udviklende fritidsliv for endnu flere unge.

Vil du vide mere?
På Ungdomsringens lederdag 26. september kan du blive meget klogere på, hvad det vil sige at lede opad og få eksempler på, hvordan det allerede gøres i praksis rundt omkring i landet, samt deltage i den afsluttende debat med alle dagens oplægsholdere.

Inspiration
”Strategisk ledelse på de mange arenaer”, Kurt Klaudi Klausen, 2020
”Strategisk ledelse i det offentlige”, Kurt Klaudi Klausen, 2021
Kan du lede opad?, Anders Stahlschmidt, 2015

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social