No products in the cart.

Vi behøver en teoretisk referenceramme for den ungdomspædagogiske faglighed

I

sidste uge afholdte NERA (Nordic Educational Research Association) sin årlige konference på University of Iceland i Reykjavik. Omringet af smuk natur og lange lyse nætter deltog jeg på konferencen, der i år havde særligt fokus på ”uddannelse og involvering i usikre tider”.

På baggrund af et abstract, jeg har skrevet (Læs det her), blev jeg tilbudt at præsentere min igangværende forskning på konferencen under overskriften ”Nødvendigheden af en teoretisk referenceramme for ungdomspædagogisk faglighed”.

Det var både sjovt og spændende at præsentere mit arbejde, men jeg blev også klogere på, hvordan det står til med forskningen i ungdomspædagogisk faglighed i resten af Norden.

Et stærkt teoretisk fundament er en absolut nødvendighed

Flere udenlandske studier viser, at klubber kan have en positiv effekt på unges trivsel, læring, udvikling og dannelse. Men i en dansk kontekst er ungdomspædagogikken et underrepræsenteret felt i den videnskabelige litteratur og forskning.

Jeg lagde vægt på nødvendigheden af at anse ungdomspædagogikken som en særlig faglighed der sætter ungdommen i centrum af den pædagogiske praksis (...)

 

Det siger sig selv, at uden et stærkt teoretisk fundament kan ungdomspædagogikken komme til at fremstå useriøs og dermed risikere ikke at få den samfundsmæssige anerkendelse af de ungdomsproblemer, den er med til at løse.

Under min præsentation argumenterede jeg derfor for vigtigheden af at etablere en teoretisk referenceramme for en ungdomspædagogisk faglighed, der sikrer et helhedssyn på de unge, samt tager højde for de særlige livsbetingelser, der gør sig gældende i ungdomslivet.

Jeg lagde vægt på nødvendigheden af at anse ungdomspædagogikken som en særlig faglighed der sætter ungdommen i centrum af den pædagogiske praksis – ikke blot det samme som, eller en aldersbetinget afart af, fritidspædagogikken.

Lidt ”poppet” formuleret kan man sige, at fritidspædagogikken tager sit afsæt i fritiden, mens ungdomspædagogikken tager sit afsæt i ungdommen.

Ungdommen i centrum for det pædagogiske arbejde

Jeg bruger bl.a. perspektiver fra den kulturhistoriske virksomhedsteori og den kritiske psykologi som afsæt i en forståelse af unge menneskers liv, handlinger og muligheder i ungdomslivet.

Dette teoretiske perspektiv sætter de unge og deres (ungdoms)livsbetingelser i centrum for det pædagogiske arbejde og tager højde for ungdommen som en særlig livsperiode i et menneskes liv.

Virksomhedsteorien, i sig selv, tilbyder et grundlag for en forståelse af unges ofte komplekse livssituation, og hvordan denne livssituation eventuelt kan forandres i en positiv retning.

Viden er en mangelvare i hele Norden

Det var en stor ære at få lov til at præsentere nogle af mine indledende overvejelser og analyser i mit ph.d.-projekt på årets NERA-konference.

Og som det ofte er ved sådanne arrangementer, får man allermest ud af de efterfølgende mere uformelle samtaler med forskere og andre spændende mennesker. I dette tilfælde fra hele Norden.

Jeg talte fx med forskere fra de andre nordiske lande, der også kunne fortælle, at forskning i ungdomspædagogisk faglighed bestemt heller ikke er noget, de har for meget af i deres hjemlande.

Måske man kunne kigge på noget mere fælles forskning på tværs af Norden?

Udviklingen af den ungdomspædagogiske faglighed er i hvert fald ikke kun er en nødvendighed i Danmark.

Stay tuned for mere!

Som en del af min ph.d.-afhandling har jeg skrevet en artikel med samme titel og emne, som lige nu er i fagfællebedømmelse, og som jeg håber vil blive udgivet i et dansk tidsskrift i efteråret 2022.

Jeg glæder mig til at dele den med jer!

Fakta

Ph.d.-studerende og udviklingskonsulent Christoffer Schultz holder os løbende opdateret med sine akademiske krumspring i ind- og udland. Denne artikel tager udgangspunkt i hans tur til Island, hvor han har holdt et oplæg om, hvor vigtigt det er at have et godt teoretisk fundament at stå på, når man bedriver ungdomspædagogik.

Har I spørgsmål til noget af christoffers arbejder, er I velkommen til at skrive direkte til ham på:
Christoffer Schultz
M. chs@ungdomsringen.dk.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social