No products in the cart.

Udveksling: Grønlandske og danske klubunge styrker politisk deltagelse på tværs af Nordatlanten

Sarah Gottschalk Petersen
Sarah Gottschalk Petersen
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

Danske unge ved generelt ikke ret meget om det grønlandske samfund. Det vil en gruppe unge fra Grønland og Danmark gerne lave om på. I efterårsferien mødtes de i Grønland til en snak om drømme, kultur, politik og klubber.

I

vores regionale del af Ungdomsringens bestyrelse tager vi rigsfællesskabet alvorligt, og i efterårsferien var vi en gruppe unge, der fik muligheden for at tage turen over Atlanten.

Sammen med jævnaldrende unge, der var fløjet ind fra hele Grønland, havde vi en klar opgave for øje. Hvordan kan vi styrke unges muligheder for politisk deltagelse, og hvordan kan vi lave et større samarbejde på tværs af Atlanten, os unge imellem?

Det er rart at have et netværk uden for familien

Vigtigheden af et godt netværk
Det er tydeligt, at vi har mange af de samme drømme for fremtiden i Grønland og Danmark, og at opfattelsen af, hvad et godt ungeliv indebærer, også er en fælles snitflade for os.

 

Det stod også hurtigt klart, at ung-til-ung-samarbejdet er noget af det, de grønlandske og danske unge virkelig ønsker. Ungdomsringens Sexualister har allerede et stærkt samarbejde med klubberne i Grønland, og nu er ønsket også at opbygge et netværk.

Mange unge fra Grønland tilbringer et år på efterskole eller gymnasium i Danmark, og ”det er rart at have et netværk uden for familien”, som en ung deltager fra Grønland udtrykte det.

For at opbygge dette netværk oprettede vi en messengergruppe, hvor vi nu kommunikerer med hinanden.

Jeg tænker at dette samarbejde kan skabe en dybere forståelse for de kulturelle ligheder og forskelle, der er imellem grønlandske og danske unge

Foto: Ungdomsringen

Klub på afstand
I den kommende tid planlægger vi at lave små videoer, hvor vi præsenterer vores klubber for hinanden.

Personligt er jeg meget spændt på dette projekt, og glæder mig til, at vi samler det hele, så man kan se, hvor meget vi har til fælles på trods af kilometerne i mellem os. 

Vi er også i gang med at planlægge en online spilledag, så vores lille nye netværk kan vokse og blive til glæde for flere. 

Jeg tænker, at dette samarbejde kan skabe en dybere forståelse for de kulturelle ligheder og forskelle, der er imellem grønlandske og danske unge.

En fra hver kommune er valgt ind i en af Ungdomsringens regionale bestyrelser

Samarbejde om seksualundervisning
Udover de mere generelle workshops, afholdte vi også et ung til ung-oplæg om seksualundervisning. Grønlandske og danske unge havde lavet oplægget i fællesskab, og det blev fremført på både grønlandsk og dansk i en af ungdoms-klubberne i Nuuk.

Vi har haft et stærkt samarbejde omkring Sexualisterne siden 2019, og vi håber at kunne bygge videre på det samarbejde i fremtiden.

Det har været hektiske dage med et stramt program fra morgen til aften og en masse positive oplevelser. Alle unge deltog i ung til ung-workshops på tværs af kulturer og nationaliteter, og diskuterede vores fælles udfordringer og snitflader.

Tak til Sjómaq!
Udover ung-til-ung kulturmøder og workshops blev der også afholdt bestyrelsesmøder, hvor de grønlandske unge og medarbejdere deltog og drøftede det fremtidige samarbejde. Det har bl.a. allerede resulteret i, at en fra hver kommune er valgt ind i en af Ungdomsringens regionale bestyrelser, og at mødeaktiviteten i bestyrelsen tilrettelægges, så alle har lige mulighed for at deltage.

Projektet er støttet af Sjómaq-puljen.

Sexualisterne

Sexualisterne er unge formidlere (ca. 15-20 år), som besøger klubber, ungdoms- og efterskoler og holder oplæg om og går i dialog med unge om sex, køn, følelser, seksualitet, sexsygdomme og prævention.

Mere info

Få mere viden om sexualisterne. Book dem til et oplæg eller find ud af, hvordan I kan deltage i projektet.
Klik her
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social