No products in the cart.

Styrket kultur for ungeinddragelse

Forløb

Dato

Aftales med jer

Adresse

Afholdes hos jer

Varighed

3 timer

Målgruppe

Personale i klubber og ungdomsskoler

DKK 9.500,00

inkl. transport

Understøt den gode udvikling!

Hvordan bliver man en klub eller ungdomsskole, som er formet af unge, for unge?

Hvordan udvikler man en kultur, hvor unge har høj grad af ejerskab og medindflydelse?

En aktiv og levende kultur for ungeinddragelse er dannende for de unge involverede, og så er det blandt andet også det, som holder jer relevante som fritidstilbud hos de unge. Reel og velfungerende ungeinddragelse kommer dog absolut ikke af sig selv.

I denne workshop arbejder vi med, hvordan I som fagpersonale aktivt kan understøtte en udvikling henimod en styrket kultur for inddragelse. Output af workshoppen er, at deltagerne i mindre grupper har påbegyndt planlægning af mindst én ungeinddragelses-aktivitet, som de vil afprøve efter workshoppen.

Beskrivelse

Med udgangspunkt i forskning og erfaringer fra Ungdomsringens ungeinddragelsesindsatser, giver denne workshop jer ny motivation, viden og redskaber til at kvalificere jeres udvikling henimod en styrket kultur for ungeinddragelse.

Sammen vil vi blive klogere på, hvad der motiverer unge til at engagere sig, samt hvilke pædagogiske overvejelser man med fordel kan gøre sig ift. hvilket niveau af inddragelse man inviterer de enkelte unge ind i. Undervejs i workshoppen vil vi relatere emnerne til jeres eksisterende udgangspunkt og erfaringer, med hovedvægt på at se fremad mod hvilken kultur I ønsker at skabe.

Gennem en vekselvirkning af oplæg, debat, refleksionsøvelser (hvor deltagerne kommer op at stå) og gruppearbejde, vil vi arbejde os gennem følgende spørgsmål i workshoppen:

· Hvad er ungeinddragelse?

· Hvad motiverer dig, som professionel voksen, til at arbejde med ungeinddragelse?

· Hvad motiverer unge til at deltage i ungeinddragelsesaktiviteter?

· På hvilke områder er I allerede gode til at inddrage unge?

· På hvilke områder har I potentiale til at blive bedre til at inddrage unge?

· Hvordan kan ungeinddragelse se ud?

· Hvilke konkrete ungeinddragelsesaktiviteter vil I iværksætte efter i dag?

I forlængelse af workshoppen får I tilsendt slides, tjekliste for at inddrage unge, skabelon til at planlægge aktiviteter sammen med unge samt et planlægningsværktøj til ungeind-dragelse.

Effekt

Deltagerne i workshoppen opnår:

Viden

Viden om hvordan man skaber en stærkere kultur for ungeinddragelse.

Redskaber

Redskaber til hvordan man konkret kan arbejde med ungeinddragelse.

Fælles start

Redskaber til hvordan man konkret kan arbejde med ungeinddragelse.

Mere info?

Har du brug for hjælp til at vælge lige præcis det forløb som passer til jer?
Måske har du spørgsmål til noget praktisk omkring booking?

Faglige spørgsmål rettes til udviklingskonsulenterne.
Svar på praktiske spørgsmål vedr betaling, booking, osv.,
kan med fordel stilles til vores sekretær.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Politisk konsulent

Elisabeth Knuth

ekn@ungdomsringen.dk

+45 3092 2172

Sekretær

Charlotte Risum Jensen

crj@ungdomsringen.dk

+45 7027 0050

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social