No products in the cart.

Fritids- og ungdomspædagogisk aktionslæringsforløb

Ønsker I at skabe forandring og udvikle jeres klubtilbud? Ønsker I at blive mere bevidste om jeres fritids- og ungdomspædagogiske ståsted? Så er et praksisnært udviklingsforløb måske noget for jer!

DKK Pris 50.800,00 inkl. transport

Info

Fem kursusgange

+ observationsbesøg

2-3 timer

per kursusgang

Adresse

Afholdes hos jer

Digitalt diplom

til alle deltagere

2 klubber

12-15 deltagere

DKK 50.800,00

inkl. transport

I løbet af udviklingsforløbet bliver deltagerne klædt på til at undersøge problemstillinger og forberede disse aktioner eller små prøvehandlinger i hverdagen. Til de efterfølgende samlinger gøres deltagernes erfaringer og iagttagelser til genstand for systematisk refleksion, videndeling og udvikling af ny viden, som igen kan være med til at kvalificere nye handlinger.

Metoden er en fortløbende proces, der styrker udviklingen af praksis gennem nysgerrighed og systematiske undersøgelser og refleksion. Deltagerne får derfor i forløbet kendskab til redskaber og metoder, de kan bruge til at videreudvikle praksis ud fra erfaringer og refleksion, også efter udviklingsforløbet formelt er afsluttet.

Forløb

Udviklingsforløbet er bygget op som et aktionslæringsforløb. Aktionslæring er kort fortalt en metode, der udvikler den pædagogiske praksis ved at igangsætte forandringsprocesser med udgangspunkt i lokale behov. Deltagerne i forløbet skal afprøve små, konkrete handlinger i deres klub/ungdomsskole, kaldet aktioner, som der efterfølgende reflekteres over. Således sikres, at det der arbejdes med, er relevant for deltagernes egen praksis, og at deltagerne har ejerskab til forandringsprocessen.
Pris: DKK 50.800,00 inkl. transport

Samling 1 - introduktion

Introduktion til forløbet og aktionslæringstanken. Første skridt til at identificere hvad den enkelte klub vil arbejde med i forløbet.

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg

Samling 2 - ungefokus

 Hvordan kvalificerer vi vores praksis, ved at indsamle viden om de unge?

– Målsætning og planlægning af aktioner

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og workshop

Samling 3 - status og refleksion

NB! Mellem samling 3 og 4 besøger konsulenten fra Ungdomsringen de deltagende klubber/ungdomsskoler og laver interviews med de unge.

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og workshop.

Samling 4 - refleksionsdag

– Feedback fra konsulenten med udgangspunkt i observationer fra klubben + interviews med de unge.

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og reflektion

Samling 5 - Afslutning

Fokus på evaluering af fritids- og ungdomspædagogiske projekter

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og reflektion

Mere info?

Har du brug for hjælp til at vælge lige præcis det forløb som passer til jer?
Måske har du spørgsmål til noget praktisk omkring booking?

Faglige spørgsmål rettes til udviklingskonsulenterne.
Svar på praktiske spørgsmål vedr betaling, booking, osv.,
kan med fordel stilles til vores sekretær.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Udviklingskonsulent

Gunn Brejnholdt Falck

gbf@ungdomsringen.dk

+45 30922168

Sekretær

Charlotte Risum Jensen

crj@ungdomsringen.dk

+45 7027 0050

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
X
X
X