No products in the cart.

Fritids- og ungdomspædagogisk aktionslæringsforløb

Info

Fire kursusgange

+ observationsbesøg

3 timer

per kursusgang

Adresse

Afholdes hos jer

Kapacitet

10-22 deltagere

Vejl. DKK 44.800

inkl. transport

Beskrivelse

Tiden er løbet fra den udefinerbare pædagogik, og det opleves vigtigere end måske nogen sinde før at være i stand til at argumentere for sin pædagogiske praksis på et fagligt fundament.

Derfor går dette forløb i dybden med det lokale fritids- og ungdomspædagogiske arbejde, og der reflekteres over spørgsmål som: ”Hvordan kan vi forstå de unge og ungdommen”? og ”Aktiviteter for aktiviteternes skyld, eller hvad er egentlig meningen med vores aktiviteter?”.

Formålet med dette forløb er at reflektere over og udvikle den fritids- og ungdomspædagogiske tænkning og praksis i jeres lokale klub. Dette med ønsket om at møde de unges interesser og samtidig udvikle en tidssvarende fritids- og ungdomspædagogisk faglighed, der spejler sig i samfundets og de unges forventninger og behov.

Yderligere fokuseres der på at skabe et fælles pædagogisk grundlag, der kan støtte medarbejdernes pædagogiske praksis.

Forløbet er bygget op som et aktionslæringsforløb. Aktionslæring er kort fortalt en metode, der udvikler den pædagogiske praksis ved at igangsætte forandringsprocesser med udgangspunkt i lokale behov og praksis.

Forløbet består af fire samlinger, der indeholder små teoretiske og praksisorienterede oplæg, samt tid til refleksion, vidensdeling og planlægning af fritids- og ungdomspædagogiske projekter. I tiden mellem samlingerne skal deltagerne afprøve konkrete handlinger i deres klub, kaldet aktioner, som der efterfølgende reflekteres over.

Således sikres, at det der arbejdes med, er relevant for deltagernes egen praksis, og at deltagerne har ejerskab til forandringsprocessen.

Effekt

I løbet af udviklingsforløbet bliver deltagerne klædt på til at undersøge problemstillinger og forberede disse aktioner eller små prøvehandlinger i hverdagen. Til de efterfølgende samlinger gøres deltagernes erfaringer og iagttagelser til genstand for systematisk refleksion, videndeling og udvikling af ny viden, som igen kan være med til at kvalificere nye handlinger.

Metoden er en fortløbende proces, der styrker udviklingen af praksis gennem nysgerrighed og systematiske undersøgelser og refleksion. Deltagerne får derfor i forløbet kendskab til redskaber og metoder, de kan bruge til at videreudvikle praksis ud fra erfaringer og refleksion, også efter udviklingsforløbet formelt er afsluttet.

Forløb

Udviklingsforløbet kan afholdes for én eller flere klubber/ungdomsskoler – vi anbefaler et deltagerantal på ca. 10-22. Ved forløb for større grupper anbefaler vi som udgangspunkt, at der tilknyttes to konsulenter fra Ungdomsringen – pris aftales.

Forløbet afholdes lokalt i jeres klub.

Nedenfor er et eksempel på, hvordan et forløb kan skrues sammen, men vi skræddersyer altid forløbet, så det passer lige præcis til jer. Kontakt os for en indledende snak, så sender vi et tilbud til jer.
Vejledende pris: 44.800 kr. inkl. transport. Prisen er vejledende og afspejler forløbet nedenfor. Forløbet bliver tilpasset jeres ønsker og behov. Kontakt os endelig for en uforpligtende samtale, så sender vi et tilpasset tilbud.

Samling 1

Introduktion til forløbet og aktionslæringstanken. Første skridt til at identificere hvad den enkelte klub og medarbejdere vil arbejde med i forløbet. 

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg

Samling 2

Den fritids- og ungdomspædagogiske opgave med fokus på den lokale ungdom – (videre-)udvikling af lokale fritids- og ungdomspædagogiske projekter/forløb.

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og workshop

Samling 3

Status og refleksion. 

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og workshop.

Samling 4

Refleksion og læringsopsamling. Her gives feedback fra konsulenten med udgangspunkt i observationer fra klubben + interviews med de unge. Yderligere laves en fælles struktureret refleksion og læringsopsamling.

Dato: Aftales med jer
Form: Oplæg og reflektion

Mere info?

Har du brug for hjælp til at vælge lige præcis det forløb som passer til jer?
Måske har du spørgsmål til noget praktisk omkring booking?

Faglige spørgsmål rettes til udviklingskonsulenterne.
Svar på praktiske spørgsmål vedr betaling, booking, osv.,
kan med fordel stilles til vores sekretær.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Udviklingskonsulent

Gunn Brejnholdt Falck

gbf@ungdomsringen.dk

+45 30922168

Sekretær

Charlotte Risum Jensen

crj@ungdomsringen.dk

+45 7027 0050

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social