No products in the cart.

Lovgivning: Hvilke institutioner må tage betaling for aktiviteter og materialer?

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

H

ar I tjek på reglerne i forbindelse med opkrævning af betaling for aktiviteter og materialer? Det kan være noget af en opgave at finde rundt i fritidsområdets paragrafjungle. Vi var i hvert fald ikke helt sikre på svaret. Så på forespørgsel fra en af jer medlemmer, satte vi Børne- og undervisningsministeriet på sagen. Her er, hvad der kom ud af det.

I lovgivningen skelnes der primært imellem, hvilket lovgrundlag jeres organisation hører under. Vi har luget ud i paragrafferne og skåret ministeriets svar ind til benet, så det forhåbentligt er let at finde rundt i.  

SFO og klubtilbud under folkeskoleloven
Her må gerne opkræves betaling for aktiviteter og materialer, såfremt aktiviteten og/eller brug af materialerne sker frivilligt og ikke er lagt ind som en obligatorisk aktivitet. 


Fritidshjem efter dagtilbudsloven
Der kan ikke opkræves særskilt betaling for aktiviteter og materialer, da disse opfattes som værende en del af det samlede tilbud, og derfor indgår i den samlede forældrebetaling (madordning er undtaget).


Klubtilbud under dagtilbudsloven
Her kan opkræves betaling for aktiviteter og materialer på op til 50% af udgiften på selvsamme aktivitet/materiale.


Klubber og ungdomsskoler under ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven
Der er ingen regler for opkrævning af betaling for aktiviteter og materialer. Så her kan man godt opkræve betaling. Klubben fastsætter selv deltagerbetalingen.


Har du nogle uafklarede spørgsmål, vi skal bede ministeriet eller andre instanser om at kigge på?
I kan altid kontakte mig på:

Birthe Navntoft
Sekretariatschef
bna@ungdomsringen.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social