No products in the cart.

Flere partier mener, at fritidsinstitutionerne skal have et løft. En særlig indsats skal sikre, at ukrainske børn og unge hurtigt bliver en del af fællesskabet, og så er kommunerne kommet godt fra start i en forhåbentlig god og givende snak om kvalitet i et partnerskab under KL. Få overblikket over månedens fritidspolitiske nyheder her.   V […]

E fter hvad der har føltes som en nærmest uendelig corona-pause, kunne Sexualisterne i sidste weekend endelig samles til det årlige fortsætterkursus. Vi havde bl.a. besøg af en skuespiller fra Odense Teater, der underviste de unge i, hvordan de stiller sig op foran andre. Og Menneskebiblioteket, hvor ”menneskebøger” fortalte personlige historier samt et spændende oplæg […]

S elvom den nye sundhedsundersøgelse bygger på tal fra Corona-foråret 2021, er det alligevel bekymrende at så mange flere unge mistrives. Derfor, lad os nu få lavet en national handleplan! En plan, der med fordel kunne indeholde en forebyggende element, som tager udgangspunkt i de professionelle fritidsinstitutioners arbejde. På vej i den rigtige retning, men… Der […]

V i kan ikke får armene ned over, at Statens kunstfond har valgt at bevilge 1 mio. kr. til Musikstarter i 2022! Det kommer bl.a. til at betyde: Et kærkomment boost til eksisterende camps, nye camps, mere sammenhæng i vores Musik-årshjul og meget mere! Coronaspøgelset spiller også musikLigesom andre fællesskaber, der er baseret på det […]

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social